މިލައުތުރު

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ބ. އޭދަފުށިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭދަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ލ. ގަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 4 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗްގެ ފުރަތަމަ މިނެޓްކޮޅުގައި އޭދަފުށިން ވަނީ ވިދި ވިދިގެން ދެ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗްގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް ގޯލް ޖަހާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ލ. ގަމުން ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކުރުމަށް ހިތްވަރުކޮށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭދަފުށީގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ފައިނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ލިބުނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ ސެންޓޭއަށެވެ.

© 2023 milauthuru. All rights reserved.